// právě čtete...

Blog

Krizové plány mají v sociálních médiích rezervy

Sociální média jsou pro firmy stále důležitější, jen velmi pomalu je ale zahrnují i do svých plánů krizové komunikace.

Sociální média v krizi

Představitelé PR agentur se shodují na tom, že jejich klienti sociální média zatím spíše vnímají pouze ve spojitosti s pozitivní komunikací.

Milan Deutsch, ředitel EMD Consultants: „Většina firem, kterým jsme nabízeli nebo nabízíme PR konzultace, využívá sociální média spíše nárazově a za účelem proaktivní komunikace.“

Zahrnují české firmy do plánu krizové komunikace sociální média? Je to podle Vás na českém trhu relevantní?

Milan Deutsch, ředitel, EMD Consultants
Věřím, že je to velmi relevantní. Vzhledem k rychlosti – ale již i k penetraci sociálních sítí – firmy nemohou toto médium opomíjet. Závisí ale samozřejmě na konkrétní cílové skupině. V oblasti lidí, kteří aktivně nepracují s počítačem a internetem, popřípadě v případě B2B komunikace, nemusí být sociální sítě vhodně zvoleným kanálem. Každá komunikační strategie – a zároveň i strategie krizové komunikace – tedy má volit relevantní kanály.

Zdroj: Marketing a média