// právě čtete...

Služby

Interní podniková komunikace

Vaší klíčovou cílovou skupinou jsou zaměstnanci. Správná komunikace s nimi, motivace a efektivní tok informací, příprava sdělení v krizových situacích, v případě restrukturalizace, akvizic a fúzí – to jsou oblasti, ve kterých mají naši konzultanti dlouholeté zkušenosti.