// právě čtete...

Služby

Korporátní komunikace

Poskytujeme strategické poradenství k udržování a vytváření firemní reputace. Nástroje takové komunikace zahrnují mapování nositelů vlivu, profilování top managementu, příprava sdělení, vztahy s klíčovými médii a mediální školení. Naše plánování a implementace strategií jsou podloženy aktuálními průzkumy médií a marketingových výstupů a jejich zpětného hodnocení. Náš tým pro firemní vztahy má rozsáhlé zkušenosti s komunikací při akvizicích a převzetí firem, privatizačních procesech a restrukturalizacích. Navrhujeme také kompletní strategie v oblasti CSR (strategie firemní zodpovědnosti) a firemního dárcovství tak, aby zapadaly do celkové obchodní a komunikační strategie.