// právě čtete...

Služby

Krizová komunikace

Krizová komunikace je nedílnou součástí public relations aktivit. Naším úkolem v případě, se objeví problém a je třeba mu čelit – ideálně tak krizi předejít – je okamžitá reakce na negativní aspekty, které poškozují zájmy klienta a vytváří tak negativní povědomí o společnosti v očích cílových skupin. Krizová komunikace je proto nástrojem pro zvládnutí nebo odražení ataku a vyžaduje značnou zkušenost s mediálním trhem. Součástí našich služeb je analýza situace, rychlý návrh postupu komunikace, návrh klíčových sdělení, systému otázek a dopovědí, příprava mluvčích i textů pro veškerý komunikační tok dovnitř i vně firmy.