// právě čtete...

Služby

Školení mluvčích – příprava na komunikaci s médii

Společnost EMD consultants nabízí školení v oblasti jednání s médii a mediálních rozhovorů šité klientovi na míru. Toto školení připraví mluvčí v soukromém i veřejném sektoru na náročné situace, jednání v krizi, zvýší schopnost efektivně reagovat na dotazy novinářů a efektivně zvládnout rozhovory. Součástí školení může být také příprava na veřejné vystupování a rétoriku.

Máme zkušenosti se školením manažerů velkých mezinárodních firem napříč sektory i zástupců veřejného sektoru (starostové, tajemníci krajů apod.). Podobná školení nabízejí naši konzultanti již deset let.

Součástí našeho školícího týmu jsou zkušení konzultanti v oblasti komunikace s médii a public relations, ale také novináři, kteří školení rozšiřují o praktická cvičení a tipy.