// právě čtete...

Služby

Vztahy s médii

Vztahy s médii jsou i nadále jedním z nejúčinnějších nástrojů public relations. Stabilní, plánovaný a dlouhodobý přísun správných sdělení klíčovému publiku – prostřednictvím libovolných médií – pomůže dosáhnout požadovaného podílu na trhu, prodávat produkty nebo služby, zvyšovat povědomí a budovat si konkurenční výhodu. Reagujeme na prudký vývoj médií. Vedle tradičních médií oslovujeme v rámci každodenní komunikace také sociální sítě, našim klientům navrhujeme a vyhodnocujeme efektivní online kampaně.