// právě čtete...

Tiskové zprávy

Region střední a východní Evropy má velký potenciál v e-mobilitě

Společnost Roland Berger Strategy Consultants vydala novou studii o e-mobilitě v zemích střední a východní Evropy. Studie představuje komplexní hodnocení zralosti e-mobility v osmi zemích a identifikuje osvědčené postupy.

Očekává se, že v roce 2025 bude téměř čtvrtina prodaných vozů na elektrický pohon. Za zeměmi západní Evropy ale střední a východní Evropa stále zaostává – odhalila to nová studie Roland Berger.

„Přestože jsme v posledních letech viděli velmi zajímavé iniciativy v oblasti e-mobility v regionu střední a východní Evropy, stále existuje značný prostor pro zlepšení,“ říká Roland Zsilinszky, v Praze působící automobilový expert společnosti Roland Berger. „Všechny klíčové zainteresované strany, ať už utility, automobiloví výrobci či vlády, by měli úzce spolupracovat a učit se od nejlepších příkladů z praxe, aby se zasadili o širší prosazení e-mobility ve střední a východní Evropě,“ dodává.

Rakousko je regionální „vůdce“, Česká republika a Polsko „rychlí následovníci“
Vedoucí pozice Rakouska v e-mobilitě je jednoznačná. Má nevyšší počet registrovaných elektrických vozidel (EV) v regionu (téměř 600, z nichž 370 v rámci pilotních projektů). Dva další klíčové faktory jsou zapojení velkých rakouských utilit do pilotních projektů v pěti modelových regionech a jasná podpora ze strany státních orgánů. Rychlí následovníci – Česká republika a Polsko – již rozjeli menší pilotní projekty (cca. 65 EV v České republice, cca. 50 EV v Polsku), brzdí je však omezená státní podpora. „Zatímco rakouská vláda plánuje do roku 2020 v ulicích mít 250.000 elektromobilů a nabízí dotace pro kupce EV až 5000 eur na vůz, v České republice nebo Polsku žádná podobné iniciativy nejsou,“ říká Jan Sklenář, Senior Consultant v automobilovém kompetenčním centru kanceláře Roland Berger v Praze. Ostatní země střední a východní Evropy byly klasifikovány jako „následovníci“ (Rumunsko, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko), nebo „opozdilci“ (Chorvatsko), především z důvodu omezené iniciativy nabídkových zainteresovaných stran (utilities a automobilových výrobců).

Větší zapojení utilit a automobilových výrobců je nutné
Utility a automobiloví výrobci zatím vykazují značný zájem o e-mobilitu pouze v Rakousku, České republice a Polsku – jejich zapojení do pilotních projektů v jiných zemích je menší. „ČEZ je dobrým příkladem utility jako skutečné hybné síly e-mobility v České republice díky jejich pilotnímu projektu a úsilí o budování infrastruktury,“ říká Zsilinszky. Pilotní projekty v oblasti e-mobility by se měly zaměřit na vytváření know-how prostřednictvím testování infrastruktury a obchodních modelů, protože tato informace bude mít zásadní význam pro korekci strategií před velkým obchodním vstupem na trh.

Konkrétní opatření ze strany vlád / obcí jsou potřebná
Jasná podpora ze strany státních orgánů je velmi důležitá, zejména v počáteční fázi programu e-mobility. Omezené příspěvky od státu / obcí neznamenají, že e-mobilita „zkrachuje“, jen to, že nebude tak úspěšná, jak je tomu v zemích, kde jsou státní orgány více zapojeny. „Na podporu e-mobility by úřady měly dedikovat vyškolený tým, rozvíjet cílené strategie a definovat konkrétní kroky, jak tomu bylo v případě Rakouska,“ říká Zsilinszky.

CEE je region s vysokým potenciálem v e-mobilitě
E-mobilita bude hrát klíčovou roli v budoucích dopravních systémech ve střední a východní Evropě, stejně jako v západoevropských zemích. Očekává se, že téměř čtvrtina prodaných vozů v roce 2025 ve střední a východní Evropě bude s elektrickým pohonem, což znamená více než 640.000 nových elektromobilů na ulici každý rok. Přestože e-mobilita již byla zavedena v CEE, skutečný růst se neočekává dříve než v roce 2015. Okolo tohoto roku vzroste masová produkce elektromobilů a počet uživatelů elektromobilů také, zpočátku především v B2B segmentu. Segment B2C bude plně zacílen až od roku 2020, kdy náklady na výrobu elektromobilů, jejich baterie a další příslušenství budou ještě nižší.

Utility a automobiloví výrobci by se měli začít připravovat
„Klíčovou otázkou již není, zda e-mobilita přijde, ale jak rychle, kde jako první a co můžeme udělat pro to, celý proces urychlit,“ říká Zsilinszky. Všechny zainteresované strany musí tvrdě pracovat na tom, být připraven v plném rozsahu na spuštění e-mobility. Včasné zapojení se vyplatí, protože poptávka se může ukázat být rychlejší, než se očekávalo; pouze subjekty s připraveným řešením na klíč budou moci z tohoto vývoje těžit. „Výnosný rozvoj obchodu závisí na správných rozhodnutích týkajících se produktů a pokrytí hodnotového řetězce, cílových zákaznících, prodejních kanálech, ceně, fakturaci a infrastruktuře,“ říká Zsilinszky. Kromě toho vytížení z hlediska nákladů by mohlo být v počátku nižší, protože technologie a modely by mohly být testovány prostřednictvím společného sběru dat. Kromě toho, přetvoření konceptu v realitu bude trvat ještě několik let, protože je jisté, že se během procesu objeví ještě mnoho překážek. „Včasné zapojení zajistí dostatek času ke zvládnutí všech těchto úkolů, a tím i cennou výhodu,“ uzavírá Zsilinszky.

Společnost Roland Berger Strategy Consultants byla založena v roce 1967 a je jednou z předních firem v oblasti strategického poradenství. Prostřednictvím 43 kanceláří ve 31 zemích společnost úspěšně působí na všech hlavních mezinárodních trzích. Poradenská společnost funguje jako nezávislé partnerství vlastněné výhradně jejími cca 200 partnery.
www.rolandberger.cz

Další Informace:
Roland Berger Strategy Consultants
Monika Dvořáková
Marketing
Na Poříčí 24
110 00 Praha 1
Tel. +420 210 219 591
E-Mail: monika_dvorakova@cz.rolandberger.com

Milan Deutsch
Public relations
EMD consultants
Tel: 775 556 587, 775 556 567
E-Mail: milan.deutsch@emd-pr.cz