// právě čtete...

Aktuality

Rodina Kinských slaví 20. výročí novodobé historie panství Žďár a má velké plány dalšího rozvoje tohoto kulturního dědictví

Panství rodu Kinských ve Žďáře n. S. právě slaví 20. výročí své novodobé historie. Od roku 1992, kdy se vrátil majetek o výměře 6572 ha. dědici Radslavu Kinskému po svých rodičích, rozvíjí rodina Kinských majetkový komplex, zahrnující lesní hospodářství, obnovu, rekonstrukci a správu kulturních památek a rozvoj rybolovu a obchodní činnosti. V započatém díle hraběte Kinského nyní pokračují jeho synové Constantin a Charles Nikolas Kinští.

Constantin Kinský k výročí uvedl: „Je naší rodovou tradicí ctít majetek, který máme v držení a správě. Vnímáme ho jako věc, kterou národ svěřuje naší rodině, aby s ním nakládala ne pouze ve prospěch svůj, ale k prospěchu regionu a celého národa.“

Velký důraz klade rodina Kinských na zachování a obnovu lesa jako národního bohatství tvořící nenahraditelnou složku životního prostředí, jak demonstrovala rodina Kinských již před padesáti lety založením přírodních rezervací Žákova hora, Radostínské rašeliniště a Dářko. Vedle toho se chce soustředit na hospodaření na zemědělském půdním fondu, další rozvoj tradičního žďárského rybníkářství, udržení kmenové hejna plemenných ryb, opravu a údržbu sádek a rybníků.

Další krok – další revitalizace a Interpretační centrum Žďár
V současné době se zaměřuje rodina Kinských na nový významný projekt rozvoje panství. Jejím cílem je rekonstrukce další části zámku a vytvoření významného kulturně-interpretačního centra, které bude zahrnovat expozici historie cisterciácké a barokní kultury a zároveň se bude zaměřovat na podporu rozvoje živého umění a turismu. Půjde o celek, jehož provoz bude příkladem funkčního více-zdrojového financování dlouhodobě udržitelného projektu.

Zámek bude také hostit místní i zahraniční umělce, nabídne jim prostory pro tvůrčí rozvoj a jejich veřejné prezentace. Zároveň zlepší volnočasové zázemí pro obyvatele Žďáru i turisty. Rodina Kinských přináší tímto způsobem specifikum, zájem o rozvoj současného umění a aktivit s ním spojených, spolu se zkušeností v oboru a přesvědčením o tom, že k umění je třeba vychovávat.

Marie Kinský, která pracuje na rozvoji živého umění v České republice již 13 let, uvedla: „Umělci hrají klíčovou roli ve společnosti a přispívají k jejímu dalšímu rozvoji.“

Constantin Kinský k tomu dodává: „Chceme poskytnout nový unikátní prostor, kde je historie a její památky konfrontována s tvůrčím současným duchem. Naším cílem je vytvořit z areálu lidsky vřelé zázemí pro místní obyvatele, české i zahraniční kulturní turisty, pro rekreanty, kteří hledají kontakt s přírodou, i pro umělce, kteří potřebují prostor pro svou tvorbu. Tak můžeme rozvíjet živé umění, které má velký přínos pro ekonomiku regionu i státu. Tento projekt chceme realizovat za podpory města Žďár, se kterým dlouhodobě úspěšně spolupracujeme.“