// právě čtete...

Tiskové zprávy

Přichází nová forma ochrany spotřebitele před špatnými praktikami finančních poradců a zprostředkovatelů: SOSConsulting

V České republice vzniká nová forma ochrany spotřebitelů poškozených činností finančních poradců a zprostředkovatelů. Společnost SOSConsulting, a.s. přichází s nabídkou pomoci postiženým klientům při efektivním vymáhání náhrady škody, zejména v oblasti pojištění či investic.

Úvodní audit je zaměřen na plnění zákonných povinností zprostředkovatelů či poradců vůči klientovi. Zejména jde o posouzení toho, zda zájmy klienta byly hájeny dostatečně a s odpovídající odbornou péčí. K nejčastějším prohřeškům patří nabízení zcela nevhodných finančních produktů v návaznosti na potřeby nebo požadavky klientů – např. vydávání životních pojistek za spořící produkty, kdy poradci a zprostředkovatelé doporučují primárně taková řešení, která maximalizují poplatky a provize za uskutečněné obchody pro ně. Bez ohledu na zájmy a potřeby klientů.

„S rostoucím množstvím finančních zprostředkovatelů u nás bohužel také roste počet případů, kdy klienti v dobré víře akceptují nabídku finančních produktů, které pro ně ovšem nejsou výhodné. Naopak bývají výhodné pro ty, kteří produkty doporučují. Proto přicházíme se službou zaměřenou na ochranu klientů – pomáháme jim získat kompenzaci za finanční ztrátu vzniklou činností finančních poradců bez ohledu na to, zda její příčinou byla nedostatečná odbornost, nedodržení zákonných povinností, porušení etických principů anebo neúmyslné pochybení. Je fér, aby plnou odpovědnost za způsobené škody nesli namísto klientů v plné míře ti, kteří je zavinili“ uvedl Filip Marcín ze společnosti SOSConsulting.

SOSConsulting je založeno na detailní znalosti problematiky distribuce finančních produktů a vlastním software pro zpracování auditů, potřebných analýz a pro řízení celého procesu vymáhání náhrad za způsobené škody. Firma je schopna převzít celé zastupování na své vlastní náklady.

Situaci na trhu začala razantně řešit i Česká národní banka, která ukládá pojišťovacím a investičním zprostředkovatelům vysoké pokuty, často i v řádu milionů korun. V segmentu zprostředkovatelů investic byly v prvních 9 měsících letošního roku uloženy pokuty v celkové hodnotě převyšující 7 mil. Kč, což je významně více, než za celý loňský rok. V oblasti zprostředkování pojištění padla rekordní pokuta konkrétnímu zprostředkovateli ve výši 6 mil. Kč.

„Pro individuální investory není snadné se orientovat v komplexní nabídce produktů, od různých forem pojištění po investiční programy. Finanční gramotnost klientů se sice postupně zvyšuje a také roste povědomí o právech vůči poskytovatelům produktů či služeb. Avšak ve chvíli, kdy dojde na pověstné lámání chleba a posuzuje se, zda poskytnutá služba nebo produkt opravdu odpovídá jejich potřebě či požadavku, jsou proti poskytovatelům ve značné nevýhodě. Tato nerovnováha na českém trhu je velkým problémem“ dodává Filip Marcín.
—————-

SOSConsulting je specialistou na řešení sporů v oblasti prodeje finančních produktů. Stojí na straně klientů ve sporech s distributory, kde předmětem sváru jsou kompenzace za škody či finanční ztráty způsobené finančními zprostředkovateli a poradci z důvodu jejich nedostatečné odbornosti, nedodržování legislativy a porušování etických principů. SOSConsulting nabízí provedení analýzy důsledků činnosti finančních poradců a zprostředkovatelů pro klienty a v návaznosti na to nabízí potřebnou pomoc při vymáhání náhrady škod.
Jsme členem nově vzniklé Unie subjektů ochrany spotřebitelů a investorů.
www.sosconsulting.cz