// právě čtete...

Tiskové zprávy

Palivové články pro elektromobily nebudou době konkurovat bateriím

Nová studie Roland Berger ukazuje, že náklady palivových článků se do roku 2025 výrazně sníží.
Hlavním důvodem vysokých nákladů systémů založených na palivových článcích je vysoká cena platiny.
Výrobci automobilů se zaměřují na vývoj technologie palivových článků, které nejsou založeny na platině.
Jejich prosazení na masovém trhu není reálné, ani pokud se výrobní náklady sníží o 80 %.

Dopravní prostředky, založené na pohonu palivovými články, mohou být alternativou pro vozy poháněné bateriemi v segmentu bezemisních dopravních prostředků. Po dlouhou dobu byly palivové články považovány za slibnou technologii, která by mohla vyřešit nedostatečnou kapacitu baterií. Jejich úspěch ale velmi závisí na ceně. „Vysoké výrobní náklady palivových článků a nedostatek infrastruktury byly hlavními překážkami jejich vstupu na masový trh,“ uvedl Roland Zsilinszky z pražské pobočky Roland Berger Strategy Consultants. „I když v budoucnu výrobní náklady výrazně klesnou, bude nejdříve třeba vyřešit technické překážky, než palivové články dosáhnou průlomu na automobilovém trhu.“

Roland Berger: Palivové články pro elektromobily nebudou v nejbližší době konkurovat bateriím. Jejich výroba je příliš nákladná

Nová studie Roland Berger nazvaná „Palivové články – realistická alternativa pro segment bezemisních vozů?“ má na tuto technologii ve střednědobém horizontu poměrně pesimistický výhled . Podle expertů z Roland Berger bude možné snížit výrobní náklady do roku 2025 až o 80 %. Ačkoliv se technologie palivových článků díky tomu stanou zajímavou obchodní příležitostí, toto snížení nákladů nebude stále dostačující k průlomu na trh.

Vysoké výrobní náklady jsou překážkou úspěchu na trhu
Systém palivového článku pro jeden vůz nyní stojí okolo 45 000 EUR. Z toho tvoří 45 % celkových nákladů tzv. membránové elektrody (MEA – membrane electrode assembly), které přetváří vodík na elektrickou energii. Ty se vyrábí z drahé platiny. I při předpokládané masové roční výrobě 300 000 vozů založených na palivových článcích by platina stále tvořila více než 70 % výrobních nákladů. Jedna membránová elektroda (MEA) by stála asi 2 500 EUR na jeden vůz. Kdyby bylo možné optimalizovat výrobní proces, jako např. snížit potřebné množství platiny na pouhých 15 gramů na jeden vůz, experti z Roland Berger věří, že náklady by se snížily na 1 000 EUR. Platina by však zůstala hlavním nákladem.

Krom toho je platina velmi vzácnou surovinou. Situace na trhu s tímto vzácným kovem je velmi komplikovaná a společnosti předpokládají, že při zvýšené spotřebě nebude možné udržet stávající ceny. „Vzhledem k těmto okolnostem je nepravděpodobné, že by se automobily založené na palivových článcích etablovaly na trhu v dlouhodobém měřítku – především vzhledem k omezeným zdrojům platiny,“ uvedl Wolfgang Bernhart, Partner ze společnosti Roland Berger Strategy Consultants a autor studie.

Mnoho výrobců automobilů se tak zaměřuje na vývoj technologií, které nejsou založeny na platině. Tyto alternativy však ještě zdaleka nejsou připraveny na masovou výrobu. Výrobci proto musí vyčlenit ve svých rozpočtech finance na výzkum a vývoj velmi opatrně a odpovídajícím způsobem tak, aby dosáhli přední pozice ve vývoji bezemisních automobilů.

Ve střednědobém horizontu lze očekávat, že palivové články budou okrajovým řešením. Pouze po průlomovém řešení ve výrobě systémů nezávislých na platině bude možno využít tržního potenciálu. Proto můžeme očekávat, že v nejbližší budoucnosti budou hrát hlavní roli v oblasti bezemisní mobility elektromobily založené na bateriích a hybridní vozy.

Celá studie ke stažení
www.rolandberger.com/pressreleases

Společnost Roland Berger Strategy Consultants, založená v roce 1967 v Mnichově, se postupně stala jednou z vedoucích společností v oblasti strategického poradenství. Prostřednictvím 51 kanceláří ve 36 zemích úspěšně působíme s více 2700 zaměstnanci na globálním trhu. Společnost funguje jako nezávislé sdružení partnerů, vlastněné téměř 250 partnery.