// právě čtete...

Tiskové zprávy

Ceny FČOK za odpovědné, transparentní a inovativní čerpání evropských fondů

U příležitosti 10. výročí vstupu České republiky do Evropské unie se Francouzsko-česká obchodní komora rozhodla udělit Ceny FČOK za odpovědné, transparentní a inovativní čerpání evropských fondů. Dne 22. dubna převzali laureáti tří kategorií ceny z rukou předsedy Francouzsko-české obchodní komory, pana Constantina Kinského.

Cílem Cen FČOK je přispět ke změně vnímání evropských fondů, které je žádoucí jak na straně firem, tak občanské společnosti a médií. Dalším cílem je zviditelněním nejkvalitnějších a odpovědných příkladů čerpaní fondů dát inspiraci na počátku nového finančního období dalším malým, středním i velkým společnostem, aby se do procesu čerpání fondů aktivně zapojily.

Slavnostní večer probíhal v prostorách Národního technického muzea v Praze, mezi inovativními výdobytky českého průmyslu z dob dávno minulých. Laureáti jednotlivých kategorií obdrželi ceny z dílny designového studia Dechem. Záštitu nad Cenami převzaly dvě významné instituce spojené s Evropskou unií – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR. Generálními partnery Cen Francouzsko-české obchodní komory jsou společnosti Deloitte Advisory a Komerční banka.

Francouzsko-česká obchodní komora byla založena v březnu 1996 a dnes sdružuje na 280 členů, z čehož 57 % tvoří „francouzské“ firmy, 32 % české firmy a 11 % firmy s mezinárodní účastí. Členy jsou také neziskové organizace a fyzické osoby. Posláním FČOK je být platformou pro rozvoj francouzsko- -české komunity, podporovat vzájemné obchodní i kulturní vztahy obou zemí a jejích obyvatel a šířit myšlenku evropské sounáležitosti. FČOK rovněž poskytuje poradenské služby malým a středním podnikům při vstupu na český a francouzský trh.

Laureáti Cen Francouzsko-české obchodní komory pro rok 2014:

Kategorie 1: Nejlepší využití evropských fondů k vnitřnímu rozvoji malých a středních podniků

Colognia press, a.s.
Projekt: Braillovo písmo v aplikaci na flexibilní materiály
Díky projektu vznikl zcela nový produkt v rámci celého světa. Klíčový element v aplikaci Braillova písma na flexibilní materiály je „udržitelnost“ písma. Tato nově vyvinutá technologie je schopna udržet 100% paměť materiálu i potisku a zajistit tak absolutní korektnost popisu produktu. Trvanlivost Braillova písma je prakticky neomezena i v podmínkách, kdy se flexibilní materiály mohou deformovat a ztrácet čitelnost. Poptávka po produktu stále roste i ze strany subjektů, které nejsou nuceny legislativou takto své výrobky označovat.

Kategorie 2: Nejlepší využití evropských fondů členskou společností FČOK

Poclain Hydraulics, s.r.o.
Projekt: Millesime – Zavedení prototypu hydraulického pomaluběžného radiálního motoru do sériové výroby
Vývoj prototypu motoru byl realizován ve vývojových centrech společnosti ve Francii a na Slovensku, a to ve spolupráci s Technologickou univerzitou v Compiegne (Francie).
Projekt byl úspěšně dokončen, inovovaný motor se prodává zákazníkům. Celková roční kapacita výroby inovovaných motorů je momentálně kalkulována pro cca 150 tis. motorů (všech typů motorů) za rok do roku 2015. Výroba a montáž probíhá v Brně.

Kategorie 3: Spolupráce vysokých škol a firem

Filák, s.r.o.
Projekt: Zahájení výroby holografických fólií a lepidel pro bezpečnostní prvky
Cílem projektu byla výroba nových sekuritních holografických fólií s obsahem stopových prvků, které výrazným způsobem znesnadní padělání a zvýší stupeň zabezpečení bezpečnostních prvků, a současně zavedení výroby nových speciálních lepidel pro aplikaci hologramů. Nová lepidla zároveň inovují technologii aplikace hologramů.
Na vývoji těchto nových produktů spolupracovala firma s ČVUT v Praze, Univerzitou Palackého Olomouc, VŠ Báňskou a dalšími. Výrobek je šetrný k životnímu prostředí – neznečišťuje ovzduší, má nižší spotřebu energií a nižší spotřebu vstupních materiálů.

Ke stažení: TZ Ceny FCOK 2014 – 23.4.2014