// právě čtete...

Tiskové zprávy

Praha hostí mezinárodní vědecký kongres, který hledá alternativy k pokusům na zvířatech

Mezi 24. a 28. srpnem 2014 se v Praze koná 9. Světový kongres o alternativách k pokusům na zvířatech a používání zvířat v biologickém výzkumu. Záštitu převzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Univerzita Karlova, Státní zdravotní ústav a řada významných společenských osobností. Kongres je tradiční platformou a místem pro setkání mezinárodních expertů a poskytuje jedinečnou příležitost otevření etických otázek pokusů na zvířatech a nových alternativních metodických přístupů v oblasti vědy v 21. století. Praha hostí takovou akci poprvé v historii.

Během posledních desetiletí dochází k dramatickému snížení počtu zvířat používaných pro vědecké účely a současně k rozvoji a zdokonalování moderních výzkumných metod bez použití zvířat, což jasně ukazuje odhodlání vědecké obce soustředit se na novou, kvalitnější, vědu. „Jsem velmi hrdá, že Praha může poprvé hostit takto významnou mezinárodní akci. Je to pro nás uznáním skutečnosti, že společnost České republiky byla vždy založena na humánních tradicích a odpovědnosti k životnímu prostředí a kvalitě životních podmínek zvířat,“ říká Dagmar Jírová ze Státního zdravotního ústavu.

Vysoce kvalitní výzkum, který v současnosti probíhá, je zaměřen na zvyšování porozumění u veřejnosti, má probudit její důvěru v etiku přístupů uplatňovaných v oblasti vědy a ve smysl a význam vědy pro moderní společnost. „Moto devátého Světového kongresu v Praze zní: Humánní věda ve 21. století,“ řekl Horst Spielmann z berlínského úřadu pro životní podmínky zvířat.

Nová generace vědců uplatňuje strategii tzv. 3R, která požaduje omezit počet zvířat zařazených do pokusů (Reduction), omezit jejich strádání v pokusech (Refinement) a konečně tam, kde jsou dostupné zkoušky využívající buňky a tkáně lidského původu, nahradit pokusy na zvířatech takovými alternativními metodami in vitro (Replacement).
V posledním desetiletí se objevilo mnoho důkazů, že svět tyto zásady přijímá. Pražský kongres poskytne příležitost sdílet vědecké údaje a zkušenosti v oblasti využívání zvířat a jejich životních podmínek, získat znalosti o strategii 3R, a definovat efektivní přístupy ve vzdělávání tak, aby bylo možné dále šířit globální pokrok v 3R a uspokojit nejvyšší vědecká kritéria.

„Řada předcházejících světových kongresů se v průběhu let stala klíčovou platformou pro výměnu informací mezi špičkovými odborníky z akademické sféry, kontrolními orgány, představiteli průmyslu a nevládních organizací na ochranu zvířat z celého světa. Jsem velice rád, že se tentokrát kongres koná v jednom z nejkrásnějších evropských měst“ řekl Herman Koëter, prezident ACT.

„Univerzita Karlova je jednou z nejstarších vědeckých institucí ve střední Evropě a v současné době jsme také jednou z klíčových institucí v České republice. Systematicky a dlouhodobě věnujeme zvláštní pozornost otázce laboratorního použití zvířat pro vzdělávání a výzkum. Proto jsem rád, že můžeme být součástí této významné mezinárodní akce,“ řekl Miroslav Červinka z Univerzity Karlovy v Praze.

Více informací najdete na adrese: http://www.wc9prague.org/