// právě čtete...

Tiskové zprávy

Unikátní zážitkové muzeum na zámku Žďár nad Sázavou otevírá návštěvníkům své brány

V areálu zámku ve Žďáru nad Sázavou rodiny Kinských se otevřela nová moderní zážitkové expozice. V prostorách budov bývalého pivovaru mohou návštěvníci vstoupit do zážitkové trasy Muzeua nové generace, které nabízí komplexní pohled do historie areálu novou, netradiční formou.

Stavební práce započaly v srpnu loňského roku. Již 3 roky trvající přípravné práce měl na starosti tým architektů z České republiky a Francie, kteří se specializují na obnovu a oživení historických památek.
Nejedná se o klasické muzeum, ale o expozici, které stojí na moderních technologiích, jako jsou video projekce spojené s hudebním doprovodem a vystavenými exponáty. Hlavním cílem je zaujmout návštěvníka v tématech, jako je život v cisterciáckém klášteru, baroko a současné město Žďár. Projekt také ukazuje, jak historie spojuje toto místo s celou Evropou v rámci cisterciácké evropské sítě. Návštěvníkovi budou vyprávět příběhy na historických základech a nabídnou kombinaci dvou hlavních prvků:

• Netradiční prožitek založený na vjemech a pocitech tak, aby prostředí dodalo návštěvníkovi chuť objevovat a nabídlo klíč k pochopení celého obsahu. Kombinuje především používání mediálních nosičů, které jsou vždy plně podřízeny obsahovým potřebám.
• Jedinečný obsah – zprostředkovává trasu zaměřenou na poselství a příběh: žďárský areál, výsledek sledu tvůrčích momentů.

„Památky musí žít a sloužit lidem. Areál zámku ve Žďáru a jeho okolí přináší již nyní odkaz bohaté historie v kombinaci s moderními formami dnešní živé kultury. Rozhodli jsme se ale nabídnout návštěvníkům ještě více a vytvořit v Muzeu nové generace pomyslnou křižovatku všech, nejen turistických, aktivit v zámku a jeho okolí,” uvedl Constantin Kinský.

„Naše minulost je zdrojem naší budoucnosti. Musíme tedy znát, chránit a zvelebovat naše přírodní a kulturní památky,“ to je motto, které celý proces revitalizace a rekonstrukce areálu provází.

Na vytvoření expozice se podíleli tito instituciální a soukromí partneři: Národní muzeum, Národní muzeum – muzeum hudby, Umělecko průmyslové muzeum, Vojenský historický ústav, Národní lékařská knihovna, Národní technické muzeum, Národní galerie, Ak. mal. Tomáš Rafl, Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou II, Regionální muzeum, Město Žďár nad Sázavou, „putování za Santinim o.s.“ pana Růžičky, Horácké muzeum a Informační centrum, Lobkowicz Collections, o.p.s.

Ve spojení s další perlou barokního gotiky – poutním kostelem na Zelené hoře (Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou – II), která je dílem architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla – tvoří expozice zámku a samotné Muzeum nové generace jeden celek, který návštěvníkům pomůže pochopit historii a památky z dob cisterciáckých a barokních. Areál zámku zároveň spojuje historii se současným uměním formou rezidence umělců, která již potřetí v červenci 2015 vyvrcholila tradičním mezinárodním festivalem současného pohybového umění a hudby KoresponDance.

Expozice muzea vzniká v partnerství s Národním muzeem a Národní galerií. Tyto instituce poskytnou originální dobové exponáty.

O Zámku Žďár nad Sázavou
Historické centrum města Žďáru nad Sázavou se nachází v areálu bývalého areálu cisterciáckého kláštera ze 13. století, dnešního zámku v majetku rodiny Kinských. Rozsáhlý areál zahrnuje komplex konventních a hospodářských cisterciáckých budov, nachází se zde kostel Nanebevzetí P. Marie, nejstarší základní škola na Žďársku a základna místního hasičského sboru. Zámek v současnosti spojuje historii se současným uměním. Vedle pravidelných výstav a koncertů pro širokou veřejnost nabízí také umělcům rezidenční tvůrčí pobyty, které pravidelně vrcholí mezinárodním festivalem současného pohybového umění KoresponDance. http://www.zamekzdar.cz/