// právě čtete...

Tiskové zprávy

O hypotéky byl letos rekordní zájem. Trend bude pokračovat

Rostoucí ekonomika, nízké sazby hypoték, větší nabídka nemovitostí i touha po vlastním bydlení. To jsou důvody, proč v roce 2015 zaznamenaly české banky enormní zájem o úvěry na bydlení. Hypotéky, jejich minulost, současnost a budoucnost byly tématem akce „Na pozvání rektora Bankovního institutu vysoké školy“. Hostem představitele BIVŠ Františka Pavelky byl předseda představenstva Hypoteční banky Jan Sadil.

„Hypotéka představuje ideální způsob, jak financovat vlastní bydlení. Díky nízké a relativně stabilní úrokové sazbě je dostupná a bezpečná. Dle prognóz vývoje hypoték není třeba koupi bytu uspěchat, na místě ale není ani přílišné otálení. Na rozdíl od úrokových sazeb totiž rostou ceny nemovitostí,“ říká rektor BIVŠ František Pavelka, který je považován za zakladatele hypotečního bankovnictví v České republice.

Historie hypoték v ČR sahá až do 19. století. Světové války a komunismus zabrzdily jejich rozvoj do roku 1990. První novodobé hypoteční úvěry tak byly poskytnuty v roce 1995. Od přelomu tisíciletí dochází k nárůstu zájmu o hypotéky a k jejich přizpůsobování potřebám zákazníků. „Na poli dlouhodobého financování bydlení dnes nemají hypotéky téměř žádnou konkurenci, a to nejen v České republice. Stejný trend zažívá celá Evropa,“ doplňuje František Pavelka.

Experti odhadují, že objem nových hypoték dosáhne letos kolem 180 miliard korun, což je zhruba pětinový nárůst oproti dosud rekordnímu roku 2014. „Očekával jsem pozitivní čísla,
i tak jsem ale překvapen, jak se letošní rok na trhu s hypotékami vyvinul. Zaznamenali jsme obrovský nárůst jak objemu, tak i počtu schválených hypotečních úvěrů,“ říká předseda představenstva Hypoteční banky Jan Sadil.

Podle Jana Sadila úrokové sazby vydrží na nízké úrovni i v roce 2016, je však přesvědčen, že hlouběji už neklesnou a naopak očekává spíše růst. Potvrzuje rovněž, že dnes na hypotéku dosáhne více lidí. „Stále více našich klientů kupuje nemovitosti na investici, přibývá ale také „singles“ či samoživitelek. Nejčastěji ale stále o hypotéku žádají muži ve věku 36 let, kteří si pořizují starší dům v krajském městě,“ dodává Jan Sadil.

Úroková sazba hypotéky hraje významnou roli při rozhodování potenciálního žadatele o úvěr. Vždy je však vhodné brát v potaz celkovou cenu za hypotéku, tedy včetně pojištění a dalších služeb a poplatků, které s úvěrem souvisí. Důležitá je i rychlost vyřízení hypotéky, přístup a komunikace banky s klientem a rovněž uznatelnost příjmů, která se může u každé banky trochu lišit.

V ČR podle odhadů splácí hypoteční úvěr v současné době více než půl milionu lidí. Hypotéku však nedostane každý, banky si zájemce o úvěr důsledně prověřují, aby předešly riziku nesplácení úvěru. Myslí i na to, že se klient může dostat do tíživé finanční situace v průběhu splácení.

„Ztráta práce nemusí znamenat, že lidé přijdou o byt, který mají na hypotéku“ říká předseda představenstva Hypoteční banky Jan Sadil a dodává: „Důležité je, aby se klienti v obtížné situaci co nejdříve obrátili na svého bankéře a společně našli vhodný model splácení, který jim pomůže překlenout nejtěžší období a současně zajistit plnění závazků vůči bance. Řešením jsou odložené splátky či jejich dočasné snížení.“

V průměru nejvyšší hypoteční úvěr i průměrnou nejvyšší měsíční splátku si dlouhodobě berou lidé v Praze a Středočeském kraji. Loni si zde v průměru půjčovali téměř 2,3 milionu korun a měsíčně spláceli přibližně 8 500 Kč. Naopak nejnižší čísla, co se týče průměrné výše hypotečního úvěru, vykazoval podle Jana Sadila Karlovarský kraj – necelých 1,4 milionu korun. Nejnižší měsíční splátku ve výši cca 5 840 Kč platili lidé na Olomoucku.

„Průměrný hypoteční úvěr na bydlení v Hypoteční bance se pohybuje okolo 1,9 korun. Našeho typického klienta dnes představuje středoškolák ve věku 36 let, ženatý, má jedno dítě,“ říká předseda představenstva Hypoteční banky Jan Sadil a dodává: „Nejčastěji si kupuje byt do 60 m2 nebo starší domek do 120 m2 na okraji krajského města.“

S ohledem na vývoj hypotečního trhu se inovují i studijní obory BIVŠ, i když základní mechanismy poskytování a splácení úvěrů zůstávající stejné. K největším změnám došlo u ochrany spotřebitele, dlužníka. Historie změn na hypotečním trhu je podle Františka Pavelky nejlépe zachycena v bakalářských a diplomových pracích absolventů BIVŠ.

„Setkání jsme upořádali u příležitosti dvacetiletého výročí od doby, kdy se – po novele zákona o dluhopisech ve snaze doplnit stavební spoření – v České republice znovu objevily první klasické hypoteční úvěry,“ říká rektor BIVŠ František Pavelka a dodává: „Rozvoj hypotečních úvěrů mnohonásobně překročil všechna očekávání, a to kvůli poklesu úrokových sazeb a růstu životní úrovně domácností. V počátcích novodobých hypoték významnou roli sehrála také státní finanční podpora úvěrování bytové výstavby.“

* * *

Doc. Ing. František Pavelka, CSc., rektor Bankovního institutu vysoké školy
František Pavelka absolvoval obor finance a úvěr na Vysoké škole ekonomické v Praze a ekonomiku na Collége des Sciences Economiques et Sociales v Paříži. Profesní kariéru začal na VŠE, kde byl mimo jiné vedoucím katedry financí a úvěru. Poté působil jako náměstek a poradce ministra financí i prezidenta republiky či vedoucí české delegace při Stálé komisi devizové a finanční RVHP. Pracoval i na různých pozicích (od makléře po předsedu představenstva) v bankovním sektoru, konkrétně v Poštovní spořitelně, Investiční bance či Wüstenrotu. Rovněž se podílel na založení Českomoravské hypoteční banky. V letech 2008 – 2014 byl vedoucím oborové katedry Bankovního institutu vysoké škole, jejímž rektorem se stal 1. února 2015. František Pavelka byl také předsedou české delegace při Evropské hypoteční federaci a dodnes působí ve Vědeckém grémiu České bankovní asociace.

Ing. Jan Sadil, předseda představenstva a generální ředitel Hypoteční banky
Jan Sadil je absolventem ČVUT, fakulty stavební, obor vodní stavby a vodní hospodářství. Po ukončení vysokoškolského studia v roce 1994 absolvoval postgraduální studium technického znalectví v oboru stavebnictví a ekonomiky na ÚSI při VUT v Brně a dvousemestrální kurz peněžní ekonomie a bankovnictví na VŠE v Praze. V roce 2004 dokončil Národní certifikační program studií Corporate Governance. Profesní dráhu Jan Sadil zahájil v oblasti oceňování nemovitostí. Od roku 1995 pracoval v Komerční bance, naposledy na pozici ředitele odboru úvěrů pro občany. V Hypoteční bance působí od roku 2001, kdy byl jmenován členem představenstva a náměstkem generálního ředitele pro věci obchodní. Od 17. prosince 2003 je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti. Jan Sadil je rovněž členem dozorčího výboru České bankovní asociace a viceprezidentem správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.