// právě čtete...

Tiskové zprávy

Studie Roland Berger: Banky a pojišťovny musí digitalizovat. Roste jim konkurence

Banky a pojišťovny patří mezi firmy s nejvyšším potenciálem pro digitalizaci, zejména vzhledem k tomu, jakým způsobem a jak dlouho již sbírají, zpracovávají a propojují data o klientech a transakcích. Přesto má mnoho poskytovatelů finančních služeb potíže při digitalizaci svých procesů v celé šíři. Klienti jsou stále konfrontování s papírovými formuláři, manuálními procesy a postupy a s nimi spojeným odpovídajícím čekáním.

A co je důsledkem? Noví hráči založení na technologiích (online platformy, finanční zprostředkovatelé) ukrajují stále větší podíl některých segmentů na trhu se svými uživatelsky příjemnými digitálními službami, zatímco tradiční poskytovatelé ustupují do pozadí a v mnoha případech mohou být dokonce úplně vytlačeni z trhu.

Podíl finančních zprostředkovatelů na objemu uzavřených hypoték se např. v Německu od roku 2010 více než zdvojnásobil – z původních 17 % na nynějších 35 %. Toto je jedno ze zjištění nové studie Roland Berger. Zabývá se očekávaným vývojem v odvětví finančních služeb a sumarizuje kroky, které by zavedení hráči měli v co nejkratší době podniknout k uskutečnění digitální transformace.

Digitální hráči mají nezanedbatelnou konkurenční výhodu
„Dnešní zákazníci jsou zvyklí vyhledávat na internetu a nakupovat online,“ říká Wolfgang Hach, Partner společnosti Roland Berger. „A tito klienti přenášejí své zkušenosti do finanční oblasti: To, co očekávají od poskytovatelů finančních služeb, jsou digitální produkty a služby dostupné rychle a jednoduše kdykoli je potřeba.“

Takové potřeby klientů se setkávají s nabídkou nových konkurentů, kteří získávají na trhu významný podíl a svými obchodními modely, založenými na digitalizaci, od základu mění existující způsob fungování finančních služeb. Tito hráči jsou často založeni na technologických platformách a tím pádem nepodléhají striktním regulatorním požadavkům, které se týkají bank a pojišťoven. Jejich konkurenční výhoda poroste s tím, jak budou postupně mizet bariéry vstupu na trh na úrovni EU. Příkladem může být například již kvalifikovaný elektronický podpis v polovině roku 2016. „Kromě toho, mnoho poskytovatelů finančních služeb bojuje se zastaralou IT infrastrukturou, příliš složitými produkty a navazujícími procesy,“ doplňuje Sebastian Steger, expert na digitalizaci společnosti Roland Berger.

Izolovaná řešení nestačí na zvýšení efektivity a loajality klientů
Významnou roli pro tradiční banky a pojišťovny hraje čas. Řada z nich již ve snaze uspokojit potřeby online klientů nabídlo digitální produkty a služby. Mnoho z těchto pokusů jsou ale izolovaná řešení – například nová webová stránka s moderním designem, dodatečné online služby anebo mobilní aplikace. „Tyto kroky ale nestačí k tomu, aby viditelným způsobem zvýšily efektivitu a zákaznickou loajalitu. Digitální transformace představuje mnohem více než jen řadu izolovaných optimalizací,“ říká Steger. Kompletní automatizace jednoduchých produktů a procesů ušetří 40-50 procent kapacity, která je dnes nutná k jejich vyřízení.

Zavedení hráči na poli finančních služeb se ocitají v kritické situaci, kdy roste tlak na změnu a je třeba – čím dříve, tím lépe – učinit důležitá rozhodnutí, která mohou ovlivnit vývoj na mnoho let dopředu. „Ještě stále není pozdě začít – protože tito zavedení hráči se mohou spolehnout na velké množství vlastních klientů a jejich důvěru a mohou využít expertízu svých zaměstnanců,“ říká Wolfgang Hach. Na druhou stranu, celková digitální transformace přinese větší pnutí, než jakákoli jiná transformace v posledních desetiletích. Výsledkem bude – a to především v oblasti retailového bankovnictví – nový digitální model a procesy, které jsou mnohem více flexibilní, otevřené, zákaznicky orientované a mnohem efektivnější, než je tomu dnes.

„Digitalizace představuje velkou výzvu pro celý finanční sektor. Pouze v případě, že poskytovatelé finančních služeb vezmou digitální transformaci vážně a konzistentně ji implementují do celého obchodního procesu, mají šanci obstát v konkurenci nových, plně digitálních poskytovatelů finančních služeb,“ shrnuje Wolfgang Hach závěry studie.