// právě čtete...

Tiskové zprávy

Studie Roland Berger: Evropský private equity sektor je v dobré kondici. Experti očekávají jeho růst

Pokračující dostupnost levného dluhového financování a pozitivní trend ve vývoji celkové ekonomické situace v Evropě vnáší pro rok 2016 optimistickou náladu do PE sektoru. Téměř dvě třetiny (64 %) společností předpokládá nárůst M&A transakcí s účastí PE, zvláště v Německu, na Pyrenejském poloostrově a v Itálii. Stále více manažerů z oblasti PE si myslí, že jejich odvětví se dostává zpět do dobré kondice, ve které se nacházelo před finanční krizí. 40 % společností však i nadále věří, že jejich obchodní model je nutné přizpůsobovat a vylepšovat. To jsou hlavní závěry studie společnosti Roland Berger „Výhled evropského private equity odvětví pro rok 2016.“

„Vypadá to, že od konce roku 2015 je PE odvětví více méně lhostejné vůči ekonomickému vývoji,“ říká Christof Huth, Partner ze společnosti Roland Berger, který spolu se svým týmem hovořil s investory napříč Evropou. „Většina firem dokonce očekává výrazné zlepšení oproti roku 2015.“ Také ohledně dostupnosti levného financování neočekávají PE investoři zhoršení oproti roku 2015. „Zároveň ale náš průzkum ukazuje na narůstající obavy o polickou stabilitu Evropy. Ta bude mít hlavní vliv na množství uzavřených transakcí v letošním roce.“

Pozitivní nálada evropského PE sektoru
Nejvyšší meziroční nárůst se očekává v Německu (+3.2 %). Vedle již dříve zmíněných faktorů – levného dluhového financování a dobré ekonomické situace v Evropě – k tomu přispívá optimismus a důvěra spotřebitelů. Jako zvlášť atraktivní odvětví označuje 65 % dotázaných technologie a media, následuje farmaceutický průmysl a zdravotnictví (62 %) a spotřební zboží a retail (60 %). Očekávají méně akvizic v automobilovém (18 %) a chemickém průmyslu (17 %), dále potom v energetice a stavebnictví (obojí 14 %). Technologické firmy jsou zajímavé cíle investic především díky stále větší digitalizaci a elektronizaci.

Rok 2015 byl z pohledu PE úspěšným rokem. Třetina dotázaných předpokládá, že rok 2016 bude z pohledu investičních příležitostí ještě atraktivnější. Nejvýznamnějším zdrojem akvizicí budou podle respondentů studie sekundární odkupy (67 %), následované odkupem většinových podílů v rodinných firmách (64 %). To je jedním z hlavních důvodů, proč velká část dotázaných (83 %) očekává, že většina transakcí se bude pohybovat pod 250 miliony EUR.

Investice do nových společností budou nadále důležité, prodej stávajících investic nabývá na významu
Hlavní prioritou expertů z oblasti PE zůstává v roce 2016 i nadále investování do nových společností (38 %). Čtvrtina respondentů (26 %) uvedla prodej stávajících investic. Pouze 23 % dotázaných má v plánu zaměřit se především na rozvoj portfoliových společností, oproti 31 % v roce 2015. „Je to poprvé za poslední dobu, kdy se PE investoři chtějí více zaměřit na prodej investic, než na rozvoj portfolia,“ říká Huth. „Je to znak toho, že už splnili svůj cíl – strategicky a operativně rozvinout portfoliové společnosti natolik, aby teď mohli benefitovat z jejich prodeje.“

Všichni oslovení PE manažeři považují za nepostradatelnou aktivní správu portfolia. 97 % odborníků si myslí, že pasivní investování je zastaralé. Klíčem k úspěchu je aktivní zapojení portfoliových společností do obchodních rozhodnutí. Přibližně třetina respondentů označuje nedostatečné manažerské schopnosti jako hlavní překážku pro rozvoj akvizičních cílů. „Manažerům portfoliových společností chybí v mnoha případech dovednosti. Aktivní řízení portfolia bude tak do budoucna ještě důležitější,“ dodává Christof Huth.