// právě čtete...

Tiskové zprávy

ČR je atraktivním trhem, má ale nedostatek pracovní síly a slabou podporu investic

U příležitosti 20. výročí založení zveřejnila Francouzsko-česká obchodní komora (FČOK) výsledky svého průzkumu mezi členskými firmami FČOK a francouzskými firmami v ČR. Průzkum se zaměřil na to, jak vnímají českou ekonomiku, vývoj za posledních 20 let, její potenciál a překážky růstu do budoucna. Většina dotazovaných vnímá Českou republiku jako atraktivní trh a očekává jeho ekonomický růst v příštích letech. Za posledních dvacet let se podle nich zvýšila kvalita pracovní síly a její jazyková vybavenost. Zároveň ale trpí nedostatkem pracovní síly, který může být překážkou dalšího růstu.

Dotazovaní manažeři hodnotili stávající atraktivitu ČR podle několika klíčových kritérií. Nejvíce respondentů vnímá pozitivně politickou stabilitu (78 %) a kvalitu zaměstnanců na manažerských pozicích (77 %). Kontroverzně však vnímají českou pracovní sílu. Ačkoli 80 % dotazovaných hodnotí pozitivně její kvalitu a 66 % její cenu, celá třetina si stěžuje na její nedostupnost. 26 % respondentů zároveň hodnotilo negativně veřejnou podporu investic a téměř třetina si stěžuje také na nízkou transparentnost a složitost daňového a právního systému.

Klesá ochota zaměstnanců pracovat
A jak se vyvíjela podle dotazovaných atraktivita České republiky od jejich vstupu na místní trh? 60 % firem si myslí, že se zvýšila, ale celých 23 % respondentů se domnívá, že se naopak snížila. S tím také souvisí vývoj kvality místní pracovní síly. Podle 78 % respondentů se zvýšila kvalita a dovednosti pracovní síly. Nejvíce se zlepšily jazykové dovednosti (to si myslí 79 % dotazovaných). Téměř beze změny zůstala mobilita zaměstnanců – myslí si to více než polovina respondentů. 15 % vnímá zhoršující se ochotu zaměstnanců pracovat, zatímco 42 % si myslí, že zůstala od jejich vstupu na trh beze změny. Téměř polovina si myslí, že se zvýšila časová flexibilita zaměstnanců.

Optimistické vyhlídky ekonomického růstu
Mezi firmami vládne optimismus při pohledu na budoucí vývoj české ekonomiky. 65 % dotazovaných očekává její růst, třetina stabilitu. Firmy jsou optimistické také v očekávaném budoucím vývoji svých hospodářských výsledků. 47 % očekává v příštích dvou letech mírný růst do 5 %, 45 % dokonce růst nad 5 %. Pozitivní výhled do budoucna se odráží také v plánování počtu zaměstnanců: 59 % plánuje v příštích třech letech jejich nábor, třetina z nich dokonce plánuje rozšířit počet zaměstnanců o více než 10 %.
Přesto v pohledu do budoucna vidí firmy několik překážek jejich potenciálního růstu. Téměř třetina vidí jako překážku komplikovaný právní systém. Nedostatek pracovní síly vnímá jako překážku dokonce 41 % dotazovaných. Třetina se bojí slabé vnitřní poptávky a silné konkurence.

„Je pozitivní, že firmy v našem průzkumu vnímají českou ekonomiku jako atraktivní trh a plánují zde svůj další rozvoj. Většina chce investovat do nových zaměstnanců. Zároveň ale respondenti poukazují na nedostatek kvalifikované pracovní síly, který považují za potenciální překážku dalšího růstu. Na tuto oblast bude třeba se zaměřit, pokud chce Česká republika zůstat i nadále atraktivním teritoriem pro zahraniční investory,” uvedl Constantin Kinský, předseda FČOK.
Kladně hodnotí manažeři francouzských firem své působení v České republice – podle 88 % dotazovaných mělo pozitivní přínos pro jejich kariéru.

Investiční plány
V nejbližších třech letech plánuje investice 47 % dotazovaných. Celých 25 % budoucích investorů plánuje rozšíření výroby, 20 % renovace či nákup nových kancelářských prostor. 17 % investic zamíří do rozvoje IT, 8 % respondentů plánuje výstavbu výzkumného či vývojového centra nebo jeho rozšíření.

20 let Francouzsko-české obchodní komory
Průzkum realizovala Francouzsko-česká obchodní komora u příležitosti 20. výročí od svého vzniku. V roce 1996 komoru zakládalo 57 českých a francouzských firem, které působily na českém trhu. Počet členů vzrostl za 20 let na dnešních 300 firem. Z nich zhruba dvě třetiny představují filiálky francouzských firem, a dále pak několik desítek českých a mezinárodních firem. FČOK patří mezi čtyři největší zahraniční komory v České republice.

Za posledních 20 let došlo mezi Českou republikou a Francií k zásadnímu rozvoji vzájemného obchodu. Dovoz do České republiky se za tu dobu ztrojnásobil, vývoz České republiky do Francie vzrostl dvanáctkrát. K rozvoji obchodu zásadním způsobem přispěl vstup České republiky do Evropské unie. Od roku 2005 má Česká republika s Francií kladnou obchodní bilanci. Francie je pátým největším obchodním partnerem ČR.

„Za dvacet let naší existence jsme mohli přispět k pozitivnímu rozvoji česko-francouzských obchodních vztahů díky naší roli ve dvou klíčových oblastech – hájením zájmů členských firem a poskytováním služeb pro firmy, které se etablují na českém nebo francouzském trhu. Francie zůstává druhým největším evropským trhem a nabízí tak velký prostor pro české firmy, kterým chceme i v budoucnu pomáhat při jejich vstupu na tamní trh,“ uvedl Jaroslav Hubata-Vacek, ředitel FČOK.

Průzkum realizovala FČOK během května 2016 mezi 101 představiteli vrcholového managementu francouzských firem v ČR a svými členy. Přes polovinu respondentů působí v České republice již více než 10 let.