// právě čtete...

Tiskové zprávy

Muzeum nové generace ve Žďáru získalo mezinárodní ocenění za kreativitu

Muzeum nové generace na zámku ve Žďáru nad Sázavou získalo prestižní mezinárodní ocenění Živa 2016, kterou uděluje nezisková organizace Fórum slovanských kultur. Uspělo tak v konkurenci nejlepších slovanských muzeí v Evropě.

Na slavnostním udílení cen v chorvatském Zadaru byla oceněna nejlepší slovanská muzea v Evropě. I v letošním roce byly nominovány také české a slovenské instituce. Muzeum nové generace získalo speciální cenu poroty Živa 2016 za kreativitu. V početné porotě měli zastoupení odborníci z celé Evropy, mimo jiné zahrnovala i experty z evropské instituce European Museum Academy.

Ceny Živa vznikly v roce 2012 z iniciativy Fóra slovanských kultur. Svůj název ocenění získalo podle slovanské bohyně Živy, která byla chápána jako symbol života, dlouhověkosti, mládí, krásy, mírnosti, vitality a plodnosti. Jejím cílem je identifikovat, podporovat, propagovat a oceňovat projekty v oblasti muzejnictví. Zároveň shromažďuje zajímavé zkušenosti a umožňuje jejich sdílení na mezinárodní úrovni.
„Máme velkou radost, že porota v soutěži Živa 2016 ocenila právě kreativitu Muzea nové generace. Naším cílem bylo vytvořit moderní a svým způsobem výjimečnou expozici, která poskytne návštěvníkům zážitek, založený na moderních technologiích. Aby se stalo jakýmsi pomyslným klíčem k historii celého areálu zámku a jeho okolí. Konkrétní reakce našich návštěvníků potvrzují, že se nám náš záměr daří naplňovat – prohlídka muzea dokáže vtáhnout do děje a zaujmout nejen dospělé, ale také malé děti. Proto se k nám řada z nich opakovaně vrací,“ uvedl Constantin Kinský, majitel zámku ve Žďáru n. S.

Fórum slovanských kultur je neziskovou a nevládní organizací, která byla založena z iniciativy kulturních kruhů ve slovanských zemích. Sdružuje třináct evropských zemí, ve kterých žije 300 milionů Slovanů – mezi nimi je i Česká republika. Hlavním cílem této instituce je podporovat výměnu informací, implementaci společných kulturních, vzdělávacích a výzkumných projektů a mobilitu umělců a kulturních pracovníků ze všech členských zemí.

O Zámku Žďár nad Sázavou
Historické centrum města Žďáru nad Sázavou se nachází v areálu bývalého areálu cisterciáckého kláštera ze 13. století, dnešního zámku v majetku rodiny Kinských. Rozsáhlý areál zahrnuje komplex konventních a hospodářských cisterciáckých budov, nachází se zde kostel Nanebevzetí P. Marie, nejstarší základní škola na Žďársku a základna místního hasičského sboru. Zámek v současnosti spojuje historii se současným uměním. Vedle pravidelných výstav a koncertů pro širokou veřejnost nabízí také umělcům rezidenční tvůrčí pobyty, které pravidelně vrcholí mezinárodním festivalem současného pohybového umění KoresponDance. http://www.zamekzdar.cz/