// právě čtete...

Tiskové zprávy

Žďárský zámek bude hostit mezinárodní seminář o zajištění budoucnosti východoevropských památek

Zámek Žďár nad Sázavou ve spolupráci s francouzskou organizací pro ochranu památek „Réseau des Grands Sites de France“ bude hostit mezinárodní seminář pro zástupce správy středoevropských a východoevropských památek. Spoluorganizátorem a účastníkem budou také francouzské a české sdružení památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO. Akce proběhne 12. – 14. září 2016. Areál Zámku Žďár nad Sázavou se stal ukázkovou památkou, která bude sloužit účastníkům semináře jako vzorový příklad integrovaného řízení – ochrany, správy, zhodnocování a udržitelné správy památek v České republice.

Zámek Žďár nad SázavouSeminář, nesoucí název „Zajištění budoucnosti našeho dědictví: Výměna zkušeností ve správě památek“, se bude skládat ze dvou částí: první dva dny budou věnovány workshopům, prezentacím a diskusím, poslední pak exkurzím do terénu. Akce počítá s 25-30 účastníky, mezi kterými budou např. zástupci organizací památkové péče z mnoha zemí, mezi nimi například Moldavská agentura pro inspekci a obnovu památek nebo zástupci přírodní památky Bibracte-Mont Beuvray v Burgundsku, která nese prestižní označení Grand Site de France. Semináře se zúčastní také zástupci správy různých památek z České republiky.

Toto setkání umožní účastníkům zabývat se otázkami z oblastí, jako je určování hodnoty památek, vliv na zážitek návštěvníků, památková správa, ap. Cílem je také zamyslet se nad vytvořením udržitelné turistické destinace na regionální úrovni a podpořit mezi zástupci středoevropských a východoevropských památek atmosféru provázanosti a partnerství.

Jedná se již o třetí seminář tohoto typu organizovaný francouzskou asociací RGSF v rámci jejího Centra mezinárodních vzdělávacích a výměnných programů pro správce památek. První podobný seminář se konal v roce 2013 v Massif du Canigó ve francouzských Pyrenejích, v přírodní památce s označením Grand Site de France, další ve městě Kaya v Burkině Faso byl v roce 2014 věnovaný správě a zhodnocování metalurgických památek. Vedle přípravy mezinárodních školení o správě kulturních a přírodních památek, která se taktéž konají každé dva roky, naplňuje Centrum mezinárodních vzdělávacích programů RGSF organizací těchto seminářů své poslání poskytovat profesionálům z celého světa prostor pro setkávání a pro spolupráci s cílem uvažovat o řízení a o vývoji povolání správce památek.

O organizaci Réseau des Grands Sites de France
Organizace Réseau des Grands Sites de France sdružuje všeobecně uznávané, výjimečné a ohrožené krajinné památky, které jsou chráněny a spravovány v souladu s hodnotami udržitelného rozvoje. Označení Grand Site de France je jim udělováno francouzským ministrem životního prostředí za kvalitu jejich správy.