// právě čtete...

Aktuality

Zelení budou v Praze dohlížet na boj proti korupci

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Protikorupční strategii pro období 2017–2019. Konkrétní opatření budou postupně aplikována nejen na magistrátu, ale i v příspěvkových organizacích a městských firmách. Schválení protikorupční strategie je také jednou ze zásadních podmínek stanovených Evropskou komisí pro čerpání strukturálních a investičních fondů Evropské unie.

„Protikorupční strategie je jedním z klíčových bodů programového prohlášení rady hl. m. Prahy, který stanovuje priority v boji proti korupci, které musí být postupně naplňovány. Tento krok považujeme za zásadní k dosažení transparentního fungování úřadu,“ uvedl Ondřej Mirovský, který je předsedou výboru pro legislativu a protikorupční opatření a v Radě reprezentuje Zelené. Jeho rolí bude na plnění strategie pravidelně ve spolupráci s úřadem dohlížet.

Strategie se bude vztahovat na všechny zaměstnance hlavního města Prahy zařazené do Magistrátu hl. m. Prahy a stejnou měrou i na členy orgánů hl. m. Prahy včetně členů Zastupitelstva hl. m. Prahy. Základní principy strategie se pak budou uplatňovat i na příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou a budou se prosazovat v obchodních společnostech s majetkovým podílem hl. m. Prahy. Hlavními hodnotami při naplňování Protikorupční strategie na všech úrovních jsou objektivita, otevřenost, profesionalita a
odpovědnost, kvalita a efektivita, integrita, vzdělanost a úcta k lidem.