// právě čtete...

Aktuality

Kandidáti na prezidenta chtějí znovu zprůchodnit Hrad pro veřejnost

Začátkem září 2017 zaslala pražská náměstkyně primátorky a radní pro oblast územního rozvoje Petra Kolínská otevřený dopis všem známým kandidátům na prezidenta ve snaze o obnovení průchodnosti Pražského hradu a odstraňování zbytečných překážek pohybu Pražanů.  Více jsme o tom psali v tiskové zprávě.

„Pražský hrad je nejen sídlem prezidenta a nejnavštěvovanější památkou v zemi, ale také neoddělitelnou funkční součástí města a významnou spojnicí mezi důležitými částmi Prahy. Po léta otevřený hradní areál o velikosti celé čtvrti je místem křížení cest a každodenních pěších tras obyvatel okolních čtvrtí. Chodilo a chodí se sem nejen do galerií, do muzea, na koncerty a divadelní představení, do kostela nebo na poštu, ale také to bývala cesta do práce či do školy,“ uvádí Petra Kolínská v otevřeném dopise prezidentským kandidátům.

Do dnešního dne odpovědělo celkem pět kandidátů, přičemž se většina odpovědí shoduje – prostupnost Pražského hradu by se měla výrazně zlepšit, kontroly by bylo podle nich dobré zrušit. Obzvláštní důraz dávají kandidáti ve svých odpovědích na fakt, že fronty u kontrol bezpečnostní situaci spíše zhoršují. Jediným kandidátem, který chce stávající stav kontrol zachovat a vyjádřil se tak i ve své odpovědi, je Miloš Zeman.

Například Jiří Drahoš má podle svých slov otevření Hradu jako jednu ze svých klíčových priorit. K odpovědi přiložil i krátkou koncepci „otevření hradu“, kterou by po zvolení prezidentem dopracoval. V ní slibuje zrušení bezpečnostních rámů a kontrol i volnou prostupnost areálu pro turisty i místní. Michal Horáček slibuje zrušit „takzvaná“ bezpečnostní opatření hned v první den nástupu do úřadu. Tento slib lze najít i na jeho webu mezi kroky, které by udělal v prvních 100 dnech. Bezpečnostní prohlídky podle něj rizika naopak zvyšují, protože vytvářejí velké shluky lidí.

Marek Hilšer podle svých slov obnovení prostupnosti areálu Pražského hradu jednoznačně podporuje. Kontrolní rámy a prohledávání tašek by také zrušil „okamžitě“ – též zmiňuje paradoxní ohrožení lidí ve frontách. Areál Hradu by podle něj měl fungovat jako přirozená součást historického centra, ne jako uzavřená pevnost.

Jiří Hynek rovněž slibuje odstranit rámy okamžitě po svém zvolení. Zmiňuje též problém prostupnosti Hradu; areál byl podle něj i „za dob tuhého socialismu“ přístupnější veřejnosti než dnes.

Náměstkyně primátorky Petra Kolínská uzavírá: „Jsem ráda, že problém neprostupnosti Pražského hradu vnímají kandidáti na prezidenta jako jeden z nejnaléhavějších. Považuji to za příslib toho, že éra turniketů, prohlídek a ponižujícího šacování bude již brzy za námi. Praha si zaslouží, aby byl Pražský hrad její přirozenou součástí.“

Kontakt: Milan Deutsch, milan.deutsch@emd-pr.cz, 775 556 587