// Aktuálně

Napsali o nás

EMD pro Qoobus zajistí komunikaci expanze

Mediář.cz | Publikováno 26. 1. 2021

Qoobus buduje sociální síť po dopravce a firmy, které naopak dopravní řešení poptávají.

Agentura EMD Consultants pomůže startupu Qoobus s komunikací a marketingem během její mezinárodní expanze. Začínající technologická firma v oblasti logistiky využívá umělé inteligence k propojení dopravců s firmami, které dopravu potřebují. V současné době vstupuje na český a slovenský trh, kde chce oslovit cílové skupiny z oblasti B2B – především investory, dopravní firmy a společnosti, které dopravní služby poptávají.

Tým EMD má pomoci definovat mezinárodní komunikační strategii a zviditelnit značku v médiích, která oslovují ekonomickou komunitu, segment dopravy a logistiky a investory. Spolupráce bude také zahrnovat marketingové aktivity, zaměřené především na partnerství s oborovými asociacemi a svazy. Po vstupu na český a slovenský trh bude kampaň pokračovat také v Rumunsku a dalších trzích, na které firma plánuje expandovat.

Qoobus odstartoval v roce 2019, kdy se zúčastnil programu mezinárodního akcelerátoru StartupYard se sídlem v Praze. Tam se také zástupci firmy poprvé setkali s agenturou EMD, která dlouhodobě pro StartupYard zajišťuje PR.

„Během posledních čtyř let jsme se aktivně podíleli na rozvoji lokálního startupového trhu, když jsme zajišťovali komunikační aktivity největšího středoevropského akcelerátoru StartupYard,“ uvedl Milan M. Deutsch, ředitel EMD Consultants. „Naší rolí bude mimo jiné také komunikovat vizi, jakým směrem se v budoucnu trh logistiky bude ubírat,“ podotkl k nové spolupráci.

Agentura EMD se postará o PR startupového hnízda

Marketing & Media | Publikováno 18. 1. 2017 16:36
Cílem je dostat mezi novináře příběhy úspěšných firem i hlavní tvář projektu.
Pražská firma StartupYard, která investuje do nadějných vznikajících projektů, chce být víc vidět v médiích. Takzvaný startupový akcelerátor proto zahájil spolupráci s PR agenturou EMD Consultants.
Agentura pod vedením Milana Deutsche bude mít za úkol medializovat nejen samotnou činnost StartupYardu, ale i jeho hlavní tvář, podnikatele Cedrika Malouxe. Obě strany tak pokračují ve spolupráci, kterou si vyzkoušely na pilotních projektech v druhé polovině loňského roku.
K rukám novinářů má agentura také posunout příběhy jednotlivých firem, které programem úspěšně prošly. „Zaměříme se na intenzivní komunikaci a zacílení celé ekonomické komunity – od investorů, přes potenciální startupy až po velké korporace, které hledají inovativní řešení,“ uvedl za agenturu Milan Deutsch.
StartupYard je nejstarší akcelerátor ve střední Evropě. Loni pomohl 16 startupům, které získaly investice ve výši 19 milionů korun.

EMD Consultants dělá pro startupový akcelerátor

Médiář | Publikováno 28. 1. 2017 14:39
PR akcelerátoru Startupyard zajistí agentura Milana Deutsche a Lenky Valtové.
PR komunikaci startupového akcelerátoru Startupyard zajistí agentura EMD Consultants Milana Deutsche a Lenky Valtové. Ta už pro akcelerátor pracovala v druhé polovině loňského roku v rámci pilotního projektu a spolupráce bude nadále pokračovat.
Úkolem agentury bude profilovat akcelerátor a jeho hlavní tvář, ředitele Cedrica Maloux, v médiích, která oslovují potenciální startupy, investory a korporace. Zároveň má zviditelnit příběhy jednotlivých firem, které programem prošly a působí na trhu nebo expandují do zahraničí. „Zaměříme se na intenzivní komunikaci a budeme cílit na celou ekonomickou komunitu od investorů přes potenciální startupy až po velké korporace, které hledají inovativní řešení,“ tvrdí ředitel EMD Consultants Deutsch.
Startupyard je akcelerátor se sídlem v Praze, jehož programem loni prošlo 16 startupů, které podle jeho informcí získaly investice ve výši 19 milionů Kč.

PR pro Bankovní institut zajistí EMD Consultants

MediaGuru | Publikováno 19. 3. 2014
Nejstarší soukromá vysoká škola v České republice Bankovní institut (BIVŠ) si vybrala pro spolupráci v oblasti public relations služby týmu EMD consultants. Spolupráce vzešla z výběrového řízení, které proběhlo v únoru letošního roku. Zúčastnily se ho čtyři agentury.
Intenzivní komunikační kampaň má zacílit nejen na potenciální a stávající studenty, ale také na české odborníky v oblasti ekonomie a bankovnictví.
Absolventi Bankovního institutu nacházejí uplatnění jako úspěšní bankéři, obchodníci na kapitálových trzích, ekonomové v podnicích, ale i na finančních úřadech.

EMD Consultants pro Tedom

Marketing & Media | Publikováno 28. 2. 2012 11:35
Společnost Tedom, výrobce kogeneračních jendotek, si na komunikaci s veřejností najala agenturu EMD Consultants.
Výběrového řízení, jež společnost vyhlásila ke konci loňského roku, se kromě EMD zúčastnily agentury Crest Communications a Native PR. „Na základě zaslaných nabídek a osobních prezentací byla pro další spolupráci vybrána společnost EMD Consultants, jejíž nabídka byla pro nás nejpřesvědčivější,“ okomentoval výsledek výběrového řízení Vlado Murár, marketingový ředitel Tedomu.
Kromě poradenství v oblasti mediální komunikace se EMD zaměří na budování značky a její viditelnost na českém trhu.

Myslíte si, že noviny jsou nezávislé?

Marting & Media | Publikováno 20. 6. 2011 12:51
Během roku se svého majetkového podílu vzdala Erika Deutsch, firmu teď vlastníte jen vy a Lenka Valtová. Zmizí E z názvu?
Erika pro nás stále ještě pracuje v oblasti kultury, nezměníme název, ale měníme korporátní barvy z modré na červenou. Agentura dospěla k rozhodnutí dát po roce signál, že opravdu žije, že v ní je krev. Souvisí to i s tím, že po roce ve vlastním cítím trh mnohem intenzivněji než jako šéf síťové agentury, kdy jsem se utápěl v příkazech a reportech pro centrálu. Pokračování

Zentiva buduje image s EMD

Marting & Media | Publikováno 18. 6. 2011 10:35
Farmaceutická společnost Zentiva si najala na budování image agenturu EMD consultans. Ta by podle jejího ředitele Milana Deutsche (na obr.) měla pracovat na tvorbě a implementaci korporátní komunikační strategie s cílem vytvořit ze Zentivy úspěšného mezinárodního výrobce kvalitních farmaceutik. Agentura se zaměří i na společenskou odpovědnost a filantropii. Komunikační kampaň bude probíhat především v ekonomických médiích, a to na internetu, v printu, rozhlasu i televizi. „V komunikaci se určitě zaměříme na zveřejňování průzkumů, dat a faktů,“ říká Deutsch.

AAA Auto posílí komunikaci s EMD

Strategie.cz | Publikováno 1.3.2011 10:53
Vítězem výběrového řízení na posílení PR služeb největšího českého prodejce ojetých automobilů, se stala agentura EMD.
Výběrového řízení se během ledna a února tohoto roku zúčastnilo pět PR agentur.
„Hlavním cílem intenzivní komunikační kampaně bude navázat na stávající aktivity v oblasti budování image značky AAA AUTO mezi zákazníky a širokou veřejností,“ uvedl Milan Deutsch z EMD.
Společnost EMD consultants nabízí hlavně komplexní služby v oblasti public relations a public affairs. Na trh vstoupila v květnu 2010.