// novinky

Služby

V této kategorii je 7 posts

Online kurzy komunikace a efektivního PR

Pro koho jsou určeny? zaměstnance PR oddělení malé a začínající firmy startupy veřejný sektor manažery studenty Obsahem kurzů vás provede Milan M. Deutsch. Milan Deutsch je přední český expert na komunikaci a PR, který se v oboru pohybuje již 25 let. Poskytoval strategické poradenství předním globálním korporacím (IBM, Nokia, Intel, Danone, Google, Xerox atd.). Řídil PR […]

Školení mluvčích – příprava na komunikaci s médii

Společnost EMD consultants nabízí školení v oblasti jednání s médii a mediálních rozhovorů šité klientovi na míru. Toto školení připraví mluvčí v soukromém i veřejném sektoru na náročné situace, jednání v krizi, zvýší schopnost efektivně reagovat na dotazy novinářů a efektivně zvládnout rozhovory. Součástí školení může být také příprava na veřejné vystupování a rétoriku. Máme […]

Krizová komunikace

Krizová komunikace je nedílnou součástí public relations aktivit. Naším úkolem v případě, se objeví problém a je třeba mu čelit – ideálně tak krizi předejít – je okamžitá reakce na negativní aspekty, které poškozují zájmy klienta a vytváří tak negativní povědomí o společnosti v očích cílových skupin. Krizová komunikace je proto nástrojem pro zvládnutí nebo […]

Korporátní komunikace

Poskytujeme strategické poradenství k udržování a vytváření firemní reputace. Nástroje takové komunikace zahrnují mapování nositelů vlivu, profilování top managementu, příprava sdělení, vztahy s klíčovými médii a mediální školení. Naše plánování a implementace strategií jsou podloženy aktuálními průzkumy médií a marketingových výstupů a jejich zpětného hodnocení. Náš tým pro firemní vztahy má rozsáhlé zkušenosti s komunikací […]

Interní podniková komunikace

Vaší klíčovou cílovou skupinou jsou zaměstnanci. Správná komunikace s nimi, motivace a efektivní tok informací, příprava sdělení v krizových situacích, v případě restrukturalizace, akvizic a fúzí – to jsou oblasti, ve kterých mají naši konzultanti dlouholeté zkušenosti.

Vztahy s médii

Vztahy s médii jsou i nadále jedním z nejúčinnějších nástrojů public relations. Stabilní, plánovaný a dlouhodobý přísun správných sdělení klíčovému publiku – prostřednictvím libovolných médií – pomůže dosáhnout požadovaného podílu na trhu, prodávat produkty nebo služby, zvyšovat povědomí a budovat si konkurenční výhodu. Reagujeme na prudký vývoj médií. Vedle tradičních médií oslovujeme v rámci každodenní […]

Public Relations

Navrhujeme a realizujeme PR kampaně jak v České republice, tak i v dalších zemích střední a východní Evropy. Naše komplexní služby podporují budování značek, uvedení nových produktů či služeb, zlepšují celkové vnímání firmy. PR v celé jeho šíři vnímáme jako integrální součást celkové obchodní, marketingové a komunikační strategie. Naši konzultanti se tak stávají součástí interních […]