// Milan Deutsch

Ředitel, Senior Consultant
Mobil:: +420 775556587
milan.deutsch@emd-pr.cz

Milan zahájil svojí kariéru v marketingu v průběhu studií na VŠE, v roce 1991 ve společnosti zabývající se průzkumem trhu, IP Advertising. V roce 1996 nastoupil do konzultantské firmy Mmd jako konzultant public relations, média a komunikaci.

V devadesátých letech v rámci svého působení v Mmd koordinoval aktivity PR pro společnost Sybase v České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Ukrajině a Rusku, řídil a rozvíjel PR a komunikační strategie pro významné mezinárodní společnosti jako například Xerox, Nokia, Dell či Intel v celé střední a východní Evropě. Pro společnosti McCain, Sybase a EDS připravoval a řídil krizovou komunikaci.

V letech 2002-2005 vedl protfolio nevýznamnějších klientů, druhého největšího světového PR konzultanta, společnosti Mmd, ve střední, jižní, východní Evropě a eurasijských regionech. Jeho prioritním úkolem a cílem bylo maximální uspokojení klientských požadavků tj. kvalita poskytovaných služeb, vzájemná komunikace mezi lokálními týmy na mezinárodní úrovni a objevování nových možností a trhů pro klíčové klienty. Mimo to vedl pobočky společnosti ve Slovinsku a Chorvatsku. V roce 2006 Milan byl tiskovým mluvčím finační skupiny Alpha.

V posledních letech vedl Milan speciální týmy Graylingu, které se zabývaly především korporátní komunikací, informačními technologiemi, telekomunikacemi a FMCG. Byl odpovědný za výkon a kvalitu těchto pracovních týmů a zvyšování jejich kvalifikace. Jeho hlavní náplní byl rozvoj nového businessu a vztahy s klíčovými klienty. Kromě toho koordinoval komunikační a PR kampaně pro společnosti IBM a Lenovo v osmi zemích střední a východní Evropy.
Ve volném čase Milan přednáší public relations a komunikační strategii představitelům českého veřejného sektoru.

Milan je absolventem VŠE v Praze, studoval marketing a komunikaci na Thames Valley University v Londýně a žurnalistiku na UK v Praze.
V roce 2006 založil charitativní projekt e-moc-e (www.e-moc-e.cz) propagující amatérské umělce v České republice a na Slovensku.

Owner, Senior Consultant
Telephone: +420 775556587
milan.deutsch@emd-pr.cz

Milan began his marketing career in 1991 at IP Advertising before joining the field of market research. He started his Public Relations consultancy career in 1996, when he joined Mmd PR consultancy.

In 1997 he co-ordinated Public Relations activities for Sybase across the Czech Republic, Slovakia, Romania, Ukraine and Russia. Following this he developed and managed communications strategies for some of the leading international brands in Central and Eastern Europe including Xerox, Nokia, Dell and Intel.

As a crisis communications expert, Milan has worked with clients such as McCain, Sybase and EDS on developing issues management strategies and implementing crisis preparedness training.

Between 2002 and 2005 Milan managed Grayling’s key client programme in Central Eastern Europe, South East Europe and Eurasia regions, overseeing quality of services and client satisfaction, cross-border communications between local teams and developing key clients into new territories. He also managed Grayling offices in Slovenia and Croatia. In 2006 Milan acted as a spokesperson of image Alpha financial group.

Recently Milan managed leaders of different specialised teams of  Grayling, world second largest PR consultancy – including corporate communications, IT and telecommunications and FMCG. In his role he was responsible for client management standards, team supervision and development, staff training, new business development and key client relationship. He also co-ordinated corporate and brand-related communications campaign for IBM and Lenovo in eight countries of the Central Eastern Europe region.

In his free time, Milan lectures on PR to Czech public sector representatives.

Milan graduated from the University of Economics in Prague, studied marketing and communications at Thames Valley University London and journalism at the Charles University in Prague.

In 2006 he established a charitable project e-moc-e, supporting non-commercial artists in the Czech Republic and Slovakia – www.e-moc-e.cz.