// O EMD consultants

Společnost EMD consultants nabízí tým zkušených konzultantů, který se skládá z odborníků na média, PR a komunikaci, z bývalých zaměstnanců marketingových oddělení a novinářů.

EMD consultants nabízí své služby v těchto oblastech: public relations, interní podniková komunikace, krizová komunikace, organizace akcí, issues management, podpora zahraničních investorů, CSR a sociální média.

Ve spolupráci s předními novináři našich nejvýznamnějších deníků a časopisů, televizními a rozhlasovými redaktory, nabízíme pro své klienty mediální trénink, který přispívá k úspěšné prezentaci našich klientů v médiích. Součástí mediálního tréninku jsou jak praktická cvičení rozhovorů pro televizi či rozhlas, tak i teoretické základy, tipy a doporučení “jak vést úspěšný rozhovor”, případně jednoduché rady, jakým způsobem komunikovat v krizových a zátěžových situacích.

Máme rozsáhlé praktické zkušenosti v poskytování PR a mediálních služeb pro klienty z nejrůznějších tržních segmentů – od energetických a průmyslových gigantů, zdravotnických a farmaceutických firem, bank a finančních institucí, přes technologické a telekomunikační společnosti, spotřebitelské firmy až po veřejný a vládní sektor.

Klientům nabízíme také možnost mezinárodních kampaní, které můžeme koordinovat z Prahy a implementovat v jednotlivých zemích střední a východní Evropy. Spolupracujeme s partnery v těchto zemích: Polsko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Rusko.

Poskytujeme služby v angličtině, češtině, slovenštině, španělštině a ruštině.

Dobrovolnictví a CSR

Naše společnost se dlouhodobě zaměřuje na podporu a rozvoj české kultury a umělců. Jsme generálním partnerem neziskové organizace E-MOC-E, která pomáhá českým malířům, fotografům, básníkům a hudebníkům. Tuto organizaci podporujeme nejen finančně, ale především také formou dobrovolnictví – díky našemu know-how v produkci kulturních akcí a public relations se zapojují naši konzultanti do chodu neziskovky. Více na www.e-moc-e.cz

About EMD consultants

EMD’s Prague office offers a team of experienced consultants – former journalists, spokespeople and communications consultants.

A team of 5 consultants offers services in several practice areas –  Public Affairs, Public Relations and event management. We provide advice in corporate communications, crisis and issues management FDI project support, CSR and digital media management.

Together with leading journalists we offer media training tailored to our clients’ needs – practical exercise in TV interview handling, tips for successful interviews, crisis communications procedures.

We are integral part of our clients’  businesses.

EMD has extensive experience in servicing clients from various sectors, including energy and heavy industry, healthcare and pharmaceutical, financial and professional services, technology and telecoms, consumer brands and public and government sector.

We provide services in English, Czech, Slovak, Spanish and Russian.