// novinky

služby

This tag is associated with 11 posts

Studie Roland Berger: Banky a pojišťovny musí digitalizovat. Roste jim konkurence

Banky a pojišťovny patří mezi firmy s nejvyšším potenciálem pro digitalizaci, zejména vzhledem k tomu, jakým způsobem a jak dlouho již sbírají, zpracovávají a propojují data o klientech a transakcích. Přesto má mnoho poskytovatelů finančních služeb potíže při digitalizaci svých procesů v celé šíři. Klienti jsou stále konfrontování s papírovými formuláři, manuálními procesy a postupy […]

Nakupování online je v B2B sektoru na vzestupu – mnoho dodavatelů je nedostatečně připravených

Společná studie společností Roland Berger a Google ukázala, že díky pokročilým internetovým vyhledávačům, digitální komunikaci a produktovému poradenství online se 57 % všech prodejů odehrává online. Aby společnosti uspěly na trhu, musí digitalizovat své prodejní struktury – pouze 42 % firem má připravenou strategii, jedna třetina svým zákazníkům ani nenabízí možnost objednání online. Stěžejní projekty, […]

Na trh vstupuje nová produkční firma – EMD production

Po čtyřech úspěšných letech působení na trhu založila komunikační agentura EMD consultants svou novou divizi, která se zabývá produkcí a tvorbou videí a filmů. EMD production, tak se nová značka jmenuje, nabízí firmám komerční videa v kompletní realizaci – od naplánování strategie, napsání scénáře, po natočení a postprodukci. Zároveň se bude zabývat přípravou a realizací […]

HSBC GRANT

Již čtvrtým rokem HSBC GRANT nabízí českým exportérům možnost získat finanční podporu, odborné a finanční poradenství k jejich exportnímu projektu včetně mediální publicity. Soutěže HSBC Grant se mohou zúčastnit společnosti: s ročním obratem nad 200 mil. Kč stávající nebo plánovaný roční obrat vývozu by měl činit více než 25 mil. Kč Kritéria výběru: Kredibilita Inovativnost […]

Zentiva si najala EMD consultants k budování image

Zentiva, přední dodavatel účinných, vysoce kvalitních farmaceutik v západní, střední a východní Evropě, patří od dubna do portfolia klientů EMD consultants. Firma s českými kořeny se rozhodla využít služeb konzultantů EMD k vytvoření a implementaci korporátní komunikační strategie včetně profilace managementu společnosti a firemní sociální zodpovědnosti. Zentiva je od roku 2009 součástí skupiny Sanofi. „Rádi […]

Školení mluvčích – příprava na komunikaci s médii

Společnost EMD consultants nabízí školení v oblasti jednání s médii a mediálních rozhovorů šité klientovi na míru. Toto školení připraví mluvčí v soukromém i veřejném sektoru na náročné situace, jednání v krizi, zvýší schopnost efektivně reagovat na dotazy novinářů a efektivně zvládnout rozhovory. Součástí školení může být také příprava na veřejné vystupování a rétoriku. Máme […]

Krizová komunikace

Krizová komunikace je nedílnou součástí public relations aktivit. Naším úkolem v případě, se objeví problém a je třeba mu čelit – ideálně tak krizi předejít – je okamžitá reakce na negativní aspekty, které poškozují zájmy klienta a vytváří tak negativní povědomí o společnosti v očích cílových skupin. Krizová komunikace je proto nástrojem pro zvládnutí nebo […]

Korporátní komunikace

Poskytujeme strategické poradenství k udržování a vytváření firemní reputace. Nástroje takové komunikace zahrnují mapování nositelů vlivu, profilování top managementu, příprava sdělení, vztahy s klíčovými médii a mediální školení. Naše plánování a implementace strategií jsou podloženy aktuálními průzkumy médií a marketingových výstupů a jejich zpětného hodnocení. Náš tým pro firemní vztahy má rozsáhlé zkušenosti s komunikací […]

Interní podniková komunikace

Vaší klíčovou cílovou skupinou jsou zaměstnanci. Správná komunikace s nimi, motivace a efektivní tok informací, příprava sdělení v krizových situacích, v případě restrukturalizace, akvizic a fúzí – to jsou oblasti, ve kterých mají naši konzultanti dlouholeté zkušenosti.

Vztahy s médii

Vztahy s médii jsou i nadále jedním z nejúčinnějších nástrojů public relations. Stabilní, plánovaný a dlouhodobý přísun správných sdělení klíčovému publiku – prostřednictvím libovolných médií – pomůže dosáhnout požadovaného podílu na trhu, prodávat produkty nebo služby, zvyšovat povědomí a budovat si konkurenční výhodu. Reagujeme na prudký vývoj médií. Vedle tradičních médií oslovujeme v rámci každodenní […]