// novinky

stravenky

This tag is associated with 5 posts

Zdanění stravování

Je věcí poslanců a politického rozhodnutí, zda připravovaná daňová reforma bude obsahovat i zrušení daňového zvýhodnění stravenek a stravování. V tisku se obšírně referuje o případných dopadech jak na zaměstnance, jejich efektivitu a zdraví, tak na provozovatele restauračních podniků, jejich tržby, počet pracovníků a zaměstnanost obecně. Podle nedávno zveřejněné studie společnosti Factum Invenio se 79 […]

Zaměstnanci: Případné nahrazení příspěvku na stravování zaměstnaneckým paušálem není vítáno

Naprostá většina ekonomicky aktivní populace v ČR využívá příspěvku na stravování, který jim v nějaké podobě zaměstnavatel poskytuje V souvislosti s vládou navrhovanými změnami v oblasti podpory zaměstnaneckého stravování realizovala společnost Factum Invenio výzkum mapující postoj české populace k této problematice. Drtivá většina české populace je přesvědčena o tom, že by stát zaměstnanecké stravování podporovat […]

Je zaměstnanecký paušál skutečnou alternativou podpory stravování?

Ministerstvo financí připravuje novelu zákona o daních z příjmů, jejímž cílem má být zjednodušení systému. Diskutuje se o zrušení daňové podpory řady zaměstnaneckých výhod, i o jejich nahrazení tzv. zaměstnaneckým výdajovým paušálem. Paušál nenahradí příjmy Tyto úvahy se objevily již v roce 2008, ale jejich dopady nebyly vyčísleny. Problém je v tom, že zrušení zvýhodnění […]

Čeští zaměstnavatelé jsou pro zachování zvýhodnění stravenek

Mezi českými firmami převládá pozitivní názor na používání stravenek. Vyplývá to z výzkumu společnosti Factum Invenio, která na základě využití techniky telefonických rozhovorů (CATI) položila sadu otázek zástupcům firem z celé České republiky. Dotazování proběhlo na vzorku 714 respondentů.

Zaměstnanecký paušál – pěkná záplata na bolavé stravování?

Nová vláda v boji proti stravenkám přišla s novým řešením. Zaměstnanecký paušál. Zaměstnanci nebudou dále dostávat daňově zvýhodněné stravenky, které většina zaměstnavatelů považuje za klíčový motivační faktor a nástroj dobrého stravování v pracovní době, ale dostanou paušální částku k platu. To jsem si v praxi již zažil – dávali jsme v mém bývalém zaměstnání zaměstnancům […]