// Příprava na komunikaci s médii – mediální trénink

EMD consultants má dlouholetou praxi v přípravě mluvčích, top manažerů firem a zástupců veřejného sektoru a neziskových organizací na komunikaci s médii a realizaci efektivních rozhovorů. Spolupracujeme s novináři, kteří nám pomáhají simulovat reálné situace a rozhovory v krizových situacích.

Kontaktujte nás.
Milan Deutsch
tel.: +420 775 556 587
milan.deutsch@emd-pr.cz