// Tržní segmenty

EMD poskytuje poradenství klientům v šesti průmyslových odvětvích. To nám umožňuje detailně se seznámit s problematikou různých hospodářských segmentů a jejich vzájemného propojení. Globální pohled a hluboké znalosti dílčích trhů nám umožňují lépe pochopit specifika našich klientů a přesněji vypracovat PR a mediální strategii v lokálním či mezinárodním kontextu.

Industry expertise

We structure ourselves around six key industry sectors. This helps us maintain and further develop our in-depth knowledge and understanding of each market, on a local and international level.