// Energetika

Spolupracujeme s největšími energetickými, těžebnými a průmyslovými hráči ve světě zabývajícími se těžbou ropy, zemního plynu, nerostných surovin, oceli, výrobou cementu, elektřiny či jiných alternativních zdrojů energie.

Energy, Environment & Industry

We work with major players around the world from companies as diverse as cement and steel manufacturing, mining, oil and gas, to electricity and alternative energies, helping them shape policy, public debate and perceptions.