// Technologie, Média a Telekomunikace

Technologie hýbou světem. EMD si uvědomuje sílu komunikace a proto se silně angažuje v této oblasti. Obchodní úspěch našich klientů nepřímo závisí na úrovni technologie a komunikace, které jsou srdcem světového pokroku a růstu.

Technology, Media & Telecomms

Technology fuels the world. EMD is committed to delivering superior technology communications around the globe because technology is at the heart of all great progress and innovation.