// Zdravotnictví a farmacie

Zdravotnický sektor je specifickým hospodářským odvětvím, který je zcela závislý na státních regulacích. Při určování komunikační, mediální a PR strategie je nutný otevřený a individuální přistup, který zohledňuje lokální specifika a expertízy.

Healthcare & Pharmaceutical

The healthcare sector is dominated by country-specific regulations, demanding creative and innovative communication solutions that mix local expertise with awareness of global industry issues.